PROJEKT: Wsparcie i rozwój sieci samopomocowej Klubów Pomocy Koleżeńskiej i Klubów Integracji Społecznej działających w województwie śląskim na rzecz osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.OKRES REALIZCJI:

od 1 kwietnia do 31 grudnia 2006r.

CEL:


Cel projektu jakim była pomoc osobom długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ich reintegracji z rynkiem pracy i społecznością lokalną dzięki wsparciu i rozwojowi sieci samopomocowej Klubów Pomocy Koleżeńskiej i Klubów Integracji Społecznej -został zrealizowany między 1 kwiernia 2006 a 31 grudnia 2006. Projekt dofiannsowany został z budzetu województwa śląskiego

Czytaj więcej: Wsparcie i Rozwój Sieci

Projekt: "Utworzenie i prowadzenie czterech Klubów Integracji Społecznej"

OKRES REALIZACJI:

styczeń - grudzień 2006

CELE:

Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz w ich integracji z rynkiem pracy i społecznością lokalną poprzez utworzenie i rozszerzenie działań sieci 4 Klubów Integracji Społecznej.


ZASIĘG TERYTORIALNY:


miasto - gmina Katowice

ZAKŁADANE REZULTATY:

Zwiększenie szans na rynku pracy oraz nabycie wiedzy nt. zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, Wsparcia Koleżeńskiego oraz uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych w ramach KIS.


UCZESTNICY:

120 osób pozostających bez zatrudnienia.

Projekt: "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"

OKRES REALIZACJI:

wrzesień 2005 - czerwiec 2006

CELE:

Zmiana sytuacji zawodowej osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjenci projektu objęci zostali szkoleniem z zakresu pomocy koleżeńskiej a także specjalistycznym wsparciem zespołu ds. outplacementu (psycholog, doradca zawodowy, telemarketer).


ZASIĘG TERYTORIALNY:


Bytom, Chorzów, Jaworzno, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze, powiat mikołowski.


ZAKŁADANE REZULTATY:


Utworzenie 39 Punktów Pomocy Koleżeńskiej, umeblowanie oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu. W każdym z Punktów rotacyjnie zatrudnieni będą beneficjenci projektu (273 osoby) na okres 6 miesięcy w ramach przygotowania zawodowego. Punkty te świadczą usługi informacyjne i poradnicze dla osób bezrobotnych w dzielnicach miast i gminach. Beneficjenci będą objęci specjalistycznym wsparciem zespołu ds. outplacementu oraz będą mieli możliwość zaprezentowania swoich dokonań i umiejętności poprzez system promocji "Portfolio - Kandydaci na najlepszych pracowników".


UCZESTNICY:


Osoby bezrobotne pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy.


PODSUMOWANIE PROJEKTU:

Plik do pobrania:

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%