Etapy realizacji Programu wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na poziomie powiatowym

ETAP 1 - Prezentacja Modelu Partnerstwa Lokalnego i spotkanie ze Starostami w każdym regionie
Cel: prezentacja Modelu Partnerstwa Lokalnego, omówienie projektu regionalnej struktury wdrażania programu, roli i zadań Specjalistów Partnerstwa Lokalnego, kryteriów doboru instytucji i osób do uczestnictwa w szkoleniu, harmonogramu działań i kosztów szkoleń.

Czytaj więcej: Poziom powiatowy programu

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%