"Program 3 modułów szkoleń przygotowujących do pracy w projektach EFS oraz praktyki wolontariacie w organizacjach pozarządowych dające możliwość płatnej pracy w ramach projektów unijnych."

Formularz zgłoszeniowy:

 

Rusza nowy projekt: "Pomagając innym, pomagasz sobie". Wolontariat narzędziem aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. którego celem jest przygotowanie kadry trenerów, doradców zawodowych, psychologów, koordynatorów i fundraiserów do pracy w organizacjach pozarządowych, których działania skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego administratorem jest Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach.

 

Pierwszym etapem projektu jest nabór potencjalnych kandydatów zainteresowanych pracą w organizacjach pozarządowych. Projekt oferuje im szkolenia specjalistyczne, a dla najlepszych przeszkolonych osób umowy na realizacje szkoleń, doradztwa, dla pozostałych zaś osób zdobycie doświadczenia wolontarstycznego oraz możliwość wzięcia udziału w realizacji projektów naszego stowarzyszenia oraz naszych partnerów i innych organizacji pozarządowych, działających w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej.

Projekt oferuje 3 moduły szkoleniowe dla 3 grup zainteresowanych osób:


1) Moduł dla kandydatów na trenerów aktywizacji społeczno - zawodowej skierowany do wybranej w procesie rekrutacji grupy 20 osób.

Oferujemy:

Bezpłatne weekendowe szkolenia trenerskie ( 60 godzin, w okresie wrzesień/październik) dotyczące metodologii pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, metodologii wsparcia koleżeńskiego przygotowujące do prowadzenia aktywizacji zawodowej (zakończone certyfikatem). Szkolenie prowadzone będzie metodami aktywnymi przez doświadczonych pracowników organizacji oraz będzie się składało z części praktycznej, na której kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia się w roli trenera. Dla najlepszych kandydatów wyselekcjonowanych po szkoleniu oferujemy pracę w projektach realizowanych przez stowarzyszenie i jego partnerów w postaci kilku dni w tygodniu na zasadzie umowy o dzieło/zlecenie. Do ich obowiązków należeć będzie prowadzenie szkoleń oraz doradztwa psychologiczne i zawodowego zgodnie z metodologią wprowadzoną podczas zajęć. Dla pozostałych możliwość wolontariatu i podpisania umowy po zdobyciu doświadczenia w pracy z grupą. Dodatkowo podczas szkoleń oferujemy catering i zwrot kosztów za przejazdy.

Czytaj więcej: Program

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%