Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68
STOWARZYSZENIE
INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO

Sprawozdanie z działalności za rok 2012

 

W roku 2012 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizował siedem programów systemowych we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej , rozpoczął realizację projektu, który będzie również kontynuowany w roku 2013 i 2014 oraz zakończył realizację 3 dużych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczętych w roku 2011.

 

 


Realizacja projektów systemowych

W 2012 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego kontynuował współpracę
z Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach realizacji siedmiu projektów systemowych.

 

W ramach projektu „Program aktywnej integracji AS – aktywnie społecznie i zawodowo w gminie Radzionków”, Instytut realizował zajęcia dla osób bezrobotnych aktywizowanych w ramach kontraktów socjalnych, w tym osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w następujących działaniach: Warsztaty aktywizacyjno-psychologiczne (20h) , Warsztaty aktywizacyjne z zakresu doradztwa zawodowego (20h), Trening budowania samooceny (10h), Trening komunikacji interpersonalnej (10h), Konsultacje specjalistyczne doradcze i psychologiczne z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania i Diagnozy Doradczej (48 h), Konsultacje specjalistyczno- psychologiczne ( 36h) oraz Trening podsumowujący kompetencje i umiejętności społeczne oraz ewaluacja projektu z perspektywy uczestników projektu na seminarium (10 osób-2h).
Wartość projektu: 12.735 zł.


W ramach projektu „Uwierzyć w siebie” kontynuowaliśmy również współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławkowie, dla którego w ramach Klubu Integracji Społecznej zorganizowaliśmy indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym ( 115 h) oraz Szkolenie z zakresu wizażu – kreowania własnego wizerunku w tym stylizacji ubioru i makijażu ( 46 h). W zajęciach uczestniczyło 26 osób nieaktywnych zawodowo, poszukujące pracy.
Wartość projektu: 11.325 zł.

 

Na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach w ramach projektu „Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu – program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice” Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zrealizował dla 18 osób nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, warsztat z zakresu doradztwa zawodowego (25 h).
Wartość projektu: 2.916 zł.


Również w roku 2012 w ramach projektu „Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice” Instytut zrealizował dla 16 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo: Trening podsumowujący kompetencje i umiejętności społeczne oraz wykład pt.” Wpływ środków UE na działania pomocy społecznej w tym działania z zakresu równości płci”
( łącznie 2h).
Wartość projektu: 600,00 zł.


Na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu w ramach projektu „Dobry duszek osób potrzebujących” dla 12 osób bezrobotnych Instytut realizował: Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym z przygotowaniem indywidualnej diagnozy predyspozycji zawodowych (48h), Indywidualne konsultacje psychologiczne z przygotowaniem opinii funkcjonowania psychospołecznego (48h), Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym ( 10h) oraz Grupowe zajęcia z obszaru kompetencji i umiejętności społecznych ( 40h).
Wartość projektu: 17.964 zł.

 

Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach projektu „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowaliśmy: Warsztaty grupowe KIS (96h) , Trening kompetencji i umiejętności rodzica (5h), Trenieng budżetowy (10h), Trening komunikacji interpersonalnej (10h), Trening budowania samooceny ( 10h), Język angielski ( 70h), Pośrednictwo pracy (80h) oraz Indywidualne konsultacje psychologiczne i doradcze ( 4h). Również w ramach projektu przeprowadziliśmy: Warsztaty z zakresu animacji i działań na rzecz społeczności lokalnej (16h) oraz warsztat wyjazdowy-Trening komunikacji i umiejętności społecznych „Duma rodzica-radość dziecka” (16h).
Wartość projektu: 162.000,00 zł.


Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie w ramach projektu systemowego „Przeprowadzenie remontu technicznego budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Walcownia 16-18 w Sławkowie Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - edycja 2011-1015 MPiPS” przeprowadziliśmy: Specjalistyczna konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego (27h) dla 9 beneficjentów.
Wartość projektu: 2.160,00zł.

 

 

 

 

W roku 2012 zakończyliśmy realizację projektu pt. „Od hobby do nowego zawodu” realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. W projekcie wzięło udział 162 beneficjentów, wyszkolonych na instruktorów sportu (73 beneficjentów) i instruktorów rekreacji ruchowej ( 89 beneficjentów). Potwierdzeniem zdobycia umiejętności było otrzymanie przez beneficjentów legitymacji instruktorskich.
Wartość projektu w 2012 roku: 697.134,60 zł.

 

 

 

Również w roku 2012 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zakończył realizację projektu pt. „Akademia Skutecznego Mentoringu” realizowany w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.
W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące warsztaty: Skuteczne zarządzanie wiekiem (Kadra zarządzająca), Mentor wewnętrzny technologii ITC (Pracownicy poniżej 35 r. ż.), Trener adaptacji zawodowej (Pracownicy powyżej 45 r. ż.), Mentor adaptacji zawodowej (Pracownicy powyżej 45 r. ż.), Szkolenie językowe i komputerowe (Pracownicy powyżej 45 r. ż.) oraz Zdrowie w miejscu pracy: +45 aktywny społecznie i zawodowo (Pracownicy powyżej 45 r. ż.).
Wartość projektu w 2012 roku: 642.336,19 zł.

 

 

 

 

Ostatni projekt zakończony w roku 2012 to: „Śląska Akademia Przedsiębiorczości” realizowany w partnerstwie z TERRA w Lublinie. W ramach projektu dla 90 beneficjentów przeprowadziliśmy: Szkolenie w pisaniu biznes planu (32h) , Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu SPIN OFF lub SPIN OUT (96h) oraz dla każdego uczestnika- Doradztwo indywidualne ( 8h).
Wartość projektu w 2012 roku: 110.915,77 zł.

 

 

 

 

W sierpniu 2012 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach, jako Lider, rozpoczął realizację w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Stowarzyszeniem Ad Vitam Dignam w Katowicach projekt pt. „ Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym Zdrowie-Praca-Sukces”, w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Projekt będzie trwał do 01 sierpnia 2014r. Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, niezatrudnione, po przebytym kryzysie psychicznym, z Katowic i Mysłowic. W ramach projektu 40 uczestników będzie uczestniczyło w następujących szkoleniach: Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Rozwoju Osobistego, Trening Umiejętności Społecznych, Indywidualne Doradztwo Zawodowe, Kurs komputerowy i Kurs językowy, Prawo Pracy, Grupa Samopomocy i Wyjścia integracyjne. Ponadto każdy uczestnik będzie uczestniczyć w wybranym przez siebie kursie zawodowym. Etap ostatni projektu, to 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców (dla 30 uczestników projektu), podzielone na 2 etapy: pierwszy etap-3,5 h-4h dziennie przez 3 miesiące, drugi etap-7h-8h dziennie przez kolejne 3 miesiące. Efektem końcowym projektu ma być zatrudnienie u pracodawców
(12 beneficjentów).
Wartość projektu w latach 2012-2014: 1.192 580,00 zł.,natomiast w 2012 roku: 163.159,67 zł.

 

 

W grudniu 2012r. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego rozpoczął realizację projektu pt. „Pracownia poszukiwań komputerowych dla seniorów” współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Głównym celem projektu jest podniesienie u mieszkańców aglomeracji śląskiej kompetencji z zakresu technologii komputerowych, poprzez uruchomienie pracowni komputerowej, w której 120 mieszkańców z grupy 60+ może nabyć nowych umiejętności z zakresu ICT w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. W ramach projektu 30 osób z grupy 60+ zostało przeszkolonych na Kolegów Doradców z obszaru metodyki przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu ICT, poprzez trening metodyczny w formie warsztatów wyjazdowych i trening kompetencyjny ICT oraz mieli możliwość korzystania z „help descu”-indywidualnego, doraźnego wsparcia informatycznego w sytuacjach kryzysowych. Projekt będzie kontynuowany do czerwca 2013r.
Wartość projektu w 2012 roku : 103.500,00 zł., natomiast w 2013 roku: 78.000, 00 zł.

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach zrealizował na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach badania ankietowe oraz raport z badań w ramach projektu zatytułowanego „Koncepcja efektywności sieci w zarządzaniu publicznym. Studium na przykładzie partnerstw lokalnych”.
Przedmiotowe badania dotyczyły funkcjonowania partnerstw lokalnych działających na terenie całego kraju. Badaniami objęte były jednostki samorządu terytorialnego, podmioty pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe realizujące działania partnerskie w obrębie realizacji projektów społecznych lub programu aktywności lokalnej.
Zakres realizacji badań ilościowych obejmował:

1. Zamieszczenie kwestionariusza ankiety na stronie www
2. gromadzenie danych empirycznych przy życiu kwestionariusza ankiety za pomocą

wywiadu telefonicznego z respondentem instytucjonalnym w dwóch etapach:

  • Etap pierwszy obejmował 152 podmioty
  • Etap drugi obejmował 75 podmiotów
3. Digitalizację danych (dane zaimportowane do programu SPSS)
4. pracowanie raportu z realizacji badań zawierającego:

a. wykaz respondentów, którzy brali udział w badaniu wraz z danymi kontaktowymi
b. zbiorcze zestawienie wyników badań w postaci raportu (w tym tabele i wykresy prezentujące rozkłady danych oraz opis statystyczny).
Badanie zostało zrealizowane w okresie od 01.08.2012 do 30.12.2012r.
Wartość zamówienia wynosiła 17.500,00 zł.

 W ramach zadań statutowych Stowarzyszenia jednym z głównych celów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwałe bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników restrukturyzowanych branż przemysłowych oraz mieszkańców terenów wiejskich. Instytut prowadzi agencję zatrudnienia i pośrednictwo pracy, w roku 2012 70 osób zostało wpisanych do rejestru osób poszukujących zatrudnienie, którym udzialono wsparcie poprzez doradztwo zawodowe i przekazanie ofert pracy.

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%