Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

STOWARZYSZENIE
INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO

Sprawozdanie z działalności za rok 2013


W roku 2013 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizował program systemowy we współpracy z dwoma Ośrodkami Pomocy Społecznej , kontynuował duży projekt rozpoczęty w roku 2012 oraz rozpoczął od sierpnia nowy projekt z POKL współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Również realizował projekt ASOS z MPiPS.

 

Realizacja projektów systemowych

W 2013 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego kontynuował współpracę z dwoma Ośrodkami Pomocy Społecznej w ramach realizacji projektów systemowych.

 

Na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach w ramach projektu „Twoja inicjatywa gwarancją sukcesu – program aktywnej integracji w Gminie Buczkowice” Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zrealizował dla 18 osób nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy: Warsztat z zakresu doradztwa zawodowego (25 h).

 

Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach projektu „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowaliśmy: Warsztaty grupowe o charakterze aktywizacyjno-psychologicznym (370h) , Trening kompetencji i umiejętności rodzica (10h), Trenieng budżetowy (20h), Wyjazdowy Trening Umiejetności Społecznych (19h), Trening Umiejętności Społecznych ( 40h), Trening komunikacji interpersonalnej i motywacja (20h), Trening budowania samooceny ( 20h), E-learningowy kurs języka angielskiego ( 70h), Kurs języka niemieckiego (21h), Kurs podstaw obsługi komputera ( 21h), Pośrednictwo pracy (291h) oraz Indywidualne konsultacje psychologiczne ( 120h) i Konsultacje z doradcą zawodowym (180h). Również w ramach projektu przeprowadziliśmy:
8 wyjść integracyjnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.Dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej w Załężu w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach przeprowadziliśmy: Warsztaty z zakresu animacji i działań na rzecz społeczności lokalnej (16h) oraz warsztat wyjazdowy-Trening komunikacji i umiejętności społecznych „Duma rodzica-radość dziecka” (16h).

 

 

W 2013 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach- jako Lider, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Stowarzyszeniem Ad Vitam Dignam w Katowicach kontynuował projekt pt. „ Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym Zdrowie-Praca-Sukces”, w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP2) – Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

 

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, niezatrudnione, po przebytym kryzysie psychicznym, z Katowic i Mysłowic. W ramach projektu 40 uczestników uczestniczyło w następujących szkoleniach: Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Rozwoju Osobistego, Trening Umiejetności Społecznych, Indywiduale Doradztwo Zawodowe, Kurs komputerowy i Kurs językowy, Prawo Pracy, Grupa Samopomocy i Wyjścia integracyjne. Ponadto każdy uczestnik uczetniczył w wybranym przez siebie kursie zawodowym. W roku 2013 uczestnicy projektu z I edycji ( 14 osób) odbyli 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców, podzielone na 2 etapy: pierwszy etap-3,5 h-4h dziennie przez 3 miesiące, drugi etap-7h-8h dziennie przez kolejne 3 miesiące. Również w tym roku rozpoczęli staże uczestnicy projektu z II edycji ( 19 osób). Przez cały okres trwania projektu beneficjenci są objęci wsparciem Trenera Pracy. Efektem końcowym projektu ma być zatrudnienie u pracodawców ( 12 beneficjentów). Projekt będzie trwał do 01 sierpnia 2014r.

 

 

W czerwcu 2013roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego zakończył realizację projektu pt. „Pracownia poszukiwań komputerowych dla seniorów” współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Głównym celem projektu było podniesienie u mieszkańców aglomeracji śląskiej kompetencji z zakresu technologii komputerowych, poprzez uruchomienie pracowni komputerowej, w której 120 mieszkańców z grupy 60+ może nabyć nowych umiejętności z zakresu ICT w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. W ramach projektu 30 osób z grupy 60+ zostało przeszkolonych na Kolegów Doradców z obszaru metodyki przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu ICT, poprzez trening metodyczny w formie warsztatów wyjazdowych i trening kompetencyjny ICT oraz mieli możliwość korzystania z „help descu”-indywidualnego, doraźnego wsparcia informatycznego w sytuacjach kryzysowych.

 

Również w ramach II edycjii ASOS od lipca do grudnia 2013r. realizowaliśmy projekt pt. . „Pracownia poszukiwań komputerowych dla seniorów-kontynuacja” współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Głównym celem projektu było podniesienie u mieszkańców aglomeracji śląskiej kompetencji z zakresu technologii komputerowych, poprzez uruchomienie pracowni komputerowej, w której 150 mieszkańców z grupy 60+ mogło nabyć nowych umiejętności z zakresu ICT w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. W ramach projektu 14 osób- Kolegów Doradców z grupy 60+ zostało przeszkolonych z obszaru metodyki przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu ICT, poprzez trening metodyczny w formie warsztatów wyjazdowych i trening kompetencyjny ICT oraz mieli możliwość korzystania z „help descu”-indywidualnego, doraźnego wsparcia informatycznego w sytuacjach kryzysowych.

 

Od 01 sierpnia 2013r. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach- jako Lider, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach rozpoczął realizację projektu pt. “Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej”. Projekt skierowany jest do 40 osób bezdomnych ( 35 mężczyzn i 5 kobiet) z gminy Katowice: posiadających status osoby bezdomnej – zarejestrowanej w placówce na terenie miasta Katowice, należących do grupy +45, korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej ,pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowana/y jako bezrobotna/y, w tym: długotrwale bezrobotna/y) lub nieaktywna/y zawodowo (w tym: osoba ucząca się) oraz zainteresowanych nabyciem nowym, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. W ramach projektu naszym beneficjentom oferujemy: w ramach Reintegracji Społecznej: Poradnictwo psychologiczne, Trening Umiejętności Społecznych, indywidualne wsparcie Asystenta, możliwość skorzystania z konsultacji prawnych; w ramach Reintegracji Zawodowej: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, budowanie Indywidualnych Planów Wychodzenia z Bezdomności; profesjonalne szkolenia zawodowe; płatne staże zawodowe oraz indywidualne wsparcie Trenera pracy oraz kompleksową pomoc w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2015r.

 

 

W ramach zadań statutowych Stowarzyszenia jednym z głównych celów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwałe bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników restrukturyzowanych branż przemysłowych oraz mieszkańców terenów wiejskich. Instytut prowadzi agencję zatrudnienia i pośrednictwo pracy, w 2013 roku -124 osoby zostały wpisane do rejestru osób poszukujących zatrudnienie, którym udzielono wsparcia poprzez doradztwo zawodowe i przekazanie ofert pracy. 20 osób za naszym pośrednictwem znalazło zatrudnienie.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%