Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

logo150

STOWARZYSZENIE
INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO


Sprawozdanie z działalności za rok 2015

 

 W roku 2015 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizował program
systemowy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz
zakończył duży projekt partnerski rozpoczęty w roku 2013 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Również realizował projekt z MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

3 loga ue

     W 2015 roku Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego kontynuował współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach realizacji projektu systemowego.

     Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach projektu „Włącz się! – program aktywizacji społecznej i zawodowej w Katowicach” realizowaliśmy: Warsztaty grupowe o charakterze aktywizacyjno-psychologicznym (120h), Indywidualne konsultacje psychologiczne (32h), Indywidualny trening pracy (120h), Pośrednictwo pracy (55h). Projekt będzie kontynuowany w roku 2016.

 

2 loga ue

W roku 2015 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach- jako Lider, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach kontynuował realizację projektu pt. “Od bezdomności do samodzielności-asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej”. W ramach projektu 43 uczestników zakończyło udział w projekcie z gminy Katowice: posiadających status osoby bezdomnej – zarejestrowanej w placówce na terenie miasta Katowice, należących do grupy +45, korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej, pozostające bez zatrudnienia. Beneficjenci w roku 2015 uczestniczyli w warsztatach: Reintegracji Społecznej (Poradnictwo psychologiczne, Trening Umiejętności Społecznych, indywidualne wsparcie Asystenta, konsultacje prawne) oraz w warsztatach
Reintegracji Zawodowej (Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, Psychoedukacyjny trening społeczny, Szkolenie z zakresu ICT, Coaching zawodowy indywidualny i grupowy, Pośrednictwo pracy). W projekcie 34 uczestników nabyło nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych.
Przez cały okres trwania projektu beneficjenci byli objęci wsparciem Trenera Pracy oraz Asystenta. W ramach całego projektu 35 uczestników zakończyło 6 miesięczne staże zawodowe. Efektem końcowym na koniec roku 2015 było uzyskanie zatrudnienia przez 9 uczestników. Projekt zakończył się 30 czerwca 2015r.

 

ASOS plakat                                    logo150

 

Od maja 2015r. do grudnia 2015r. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego realizował projekt pt. „Akademia Aktywnego Seniora ” współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Celem projektu był rozwój form aktywności osób z grupy 60+ oraz poprawa jakości i poziomu życia minimum 60 seniorów z aglomeracji górnośląskiej, do godnego starzenia się i przeciwdziałania zagrożeniu wykluczeniem społecznym w woj. śląskim. Cele zadania publicznego zostały osiągnięte poprzez przygotowanie seniorów z grupy 60+ oraz wolontariuszy do aktywności społecznej w zakresie samoorganizacji, samopomocy i realizacji usług społecznych w ramach Sieci Klubów Tematycznych. W ramach projektu seniorzy wzięli udział w następujących warsztatach : Warsztaty umiejętności i kompetencji psychospołecznych ( 48h), Warsztaty z zakresu budowania współpracy ( 60h), Warsztaty z zakresu animacji lokalnej ( 60h), Szkolenie z zakresu Wsparcia Koleżeńskiego ( 60h), Szkolenia z zakresu ICT (120h), Warsztaty przygotowujące ( 60h) oraz Konsultacje organizacyjne dla grup ( 60h). Zmniejszenie barier w dostępie do informacji i usług społecznych dla osób 60+ został osiągnięty poprzez stworzenie dostępu do stanowisk komputerowych i internetu oraz przygotowanie 40 seniorów- liderów do pełnienia roli instruktorów ICT z zastosowaniem dopasowanej do seniorów Metody Szybkiego Startu. Efektem końcowym projektu było utworzenie 6 Klubów Tematycznych, w których 79 osób zwiększyło swoją wiedzę i umiejętności, swój poziom aktywności i integracji, poprzez udział w działaniach realizowanych przez Kluby Tematyczne, co przyczyniło się do wzmocnienia ich poczucia wartości i poczucia bycia potrzebnym. Uczestnictwo w Klubach Tematycznych przyczyniło się do wzrostu dostępności do usług społecznych i nowych doświadczeń życiowych, co bardzo często było podkreślane przez uczestników projektu.

 logo150

W ramach zadań statutowych Stowarzyszenia jednym z głównych celów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwałe bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, przedstawicieli mniejszości etnicznych, pracowników restrukturyzowanych branż przemysłowych oraz mieszkańców terenów wiejskich. Instytut prowadzi agencję zatrudnienia i pośrednictwo pracy, w 2015 roku -43 osoby zostały wpisane do rejestru osób poszukujących zatrudnienie, którym udzialono wsparcie poprzez doradztwo zawodowe i przekazanie ofert pracy. Z czego 9 osób za naszym pośrednictwem znalazło zatrudnienie.

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%