Od wtorku 20 marca br. do 26 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Doradcy podatkowi  będą dyżurować pod telefonem komórkowym  513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.

 

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to dziewiąta tego typu wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych - Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Wojciecha Saługi - Marszałka Województwa Śląskiego.

doradcy podatkowi niepelnosprawnym

 

Więcej informacji http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9409

Wzorem poprzednich lat, od 04 maja 2016r. rozpoczynamy nowy projekt adresowany dla seniorów pt. „Senior dla seniora”. Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i dla uczestników jest całkowicie bezpłatny.

Jakie są założenia projektu?
Projekt zakłada, że adresatami zadania publicznego będą osoby zaliczane do kategorii 60+
z terenu woj. śląskiego, z miast Katowice, Siemianowice Śląskie i Czeladź. Uczestnikami będą seniorzy, którzy wyrażają zainteresowanie udziałem w szeregu działań o charakterze edukacyjno – rozwojowym, a także deklarującymi gotowość do prowadzenia działań wspierających seniorów ze społeczności lokalnych w/w miast. Projekt zakłada przygotowanie 36 osób (3 grupy po 12 osób - po jednej grupie z każdego miasta) przyszłych liderów-seniorów, rekrutujących się z Klubów Seniora, NGO działających na rzecz seniorów a także osób niezrzeszonych. Ich przygotowanie będzie stanowić bazę do prowadzenia dalszych działań w społeczności lokalnej ukierunkowanej na zorganizowaniu, testowym przeprowadzeniu inicjatyw, które będą podlegać również konsultacjom społecznym, realizacji inicjatyw, które docelowo potencjalnie będą stanowić stały element wsparcia seniorów
z lokalnej społeczności. Seniorzy ci będą stanowić bezpośrednią grupę docelową projektu. Przeszkoleni liderzy będą organizować zajęcia, wydarzenia oraz inne inicjatywy
o charakterze cyklicznym i długoterminowym, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb
i wiążą się z oczekiwaniami tej grupy społecznej. Przewiduje się realizację inicjatyw, w które włącza się również seniorzy z lokalnej społeczności – min. 44 osoby. Łącznie w projekcie wparciem objętych będzie razem 80 osób z grupy wiekowej 60+.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Adresatami działań projektu są osoby wieku 60 lat i więcej (60+) z terenu województwa śląskiego, z miast: Katowice, Siemianowice Śl., Czeladź.


Jakie działania przewidziano?
W ramach projektu „Senior dla seniora”w pierwszej fazie realizacji działania, przygotowana zostanie grupa liderów, którzy skupią wokół siebie i prowadzonych przez siebie różnorodnych inicjatyw, innych seniorów. Osoby te otrzymają gruntowne przeszkolenie, poprzez udział w następujących warsztatach: motywacyjnych, współpracy w zespole, kompetencji interpersonalnych, jak zostać skutecznym liderem lokalnym oraz planowania i realizacji inicjatyw lokalnych- miniprojektów na rzecz osób 60+.


Drugą fazę realizacji działania będą stanowiły konsultacje społeczne ukierunkowane na skonsultowanie głównie z lokalną społecznością seniorów zaplanowanych inicjatyw oraz możliwości ich realizacji w danym środowisku lokalnym, w szczególności pod kątem posiadanych lokalnych zasobów. W ramach tej fazy zostaną utworzone Kawiarenki,
po 2 kawiarenki w każdym mieście - w sumie zostanie utworzonych 6 Kawiarenek.

W ramach tej fazy projektu przewidziano realizację inicjatyw lokalnych-miniprojektów,
o różnorodnych profilach, np. rekreacyjno – ruchowym, animacji kulturalno – plastycznej, dbania o zdrowie i sposób odżywiania, bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępstwom, bank czasu i samopomoc i in. stosownie do oczekiwań uczestników.


Efektem końcowym projektu będą Seminaria prezentujące dobre praktyki - działanie ma na celu prezentację rezultatów projektu i inicjatyw realizowanych przez uczestników - dobrych praktyk. Seminaria będą również ukierunkowane na promowanie działań skierowanych do seniorów w szczególności w zakresie samoorganizacji i samopomocy. Na seminarium podjęta zostanie również dyskusja dotycząca możliwości włączenia zrealizowanych inicjatyw jako propozycji inicjatyw lokalnych czy propozycji do budżetu obywatelskiego.
Dodatkowo w ramach seminariów będą prowadzone debaty i konsultacje z udziałem władz lokalnych i mieszkańców Śląska.

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci do projektu, oprócz przynależności do grupy wiekowej 60+?
Oczekujemy, że kandydaci do projektu będą osoby, które lubią uczyć się nowych rzeczy, mają rozwinięte umiejętności społeczne i są zmotywowane do aktywności społecznej na rzecz innych seniorów ze swojego otoczenia. Szczególnie ta ostatnia motywacja jest dla nas istotna, bowiem projekt przewiduje, że przeszkolone w projekcie osoby, staną się liderami, którzy będą organizować zajęcia, wydarzenia, inicjatywy, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb i wiążą się z oczekiwaniami tej grupy społecznej.


Jak się zgłosić chęć udziału w projekcie?
Wystarczy się z nami skontaktować i poinformować nas o tym, wykorzystując jeden
z dostępnych sposobów:
- Osobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00-13.00, odwiedzając nas
w Katowicach (biuro Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Kościuszki 44/4)
- Telefonicznie dzwoniąc pod numer: (32) 253 80 21.
- e-mailem pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkie osoby, które zgłoszą się do nas i spełniają w/w wymagania wezmą udział
w procedurze rekrutacyjnej do projektu.

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych a także Stowarzyszeniem Mocni Razem przystąpił do realizacji projektu "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach". Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne oraz osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane będą na wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakłada się objecie pomocą 473 osób.


W ramach projektu "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" Instytut realizuje działania poprzez Klub Integracji Społecznej oferujący wsparcie społeczne oraz instrumenty zawodowe. W projekcie szczególnie istotne jest Indywidualne podejście do każdego z uczestników, a przede wszystkim analiza sytuacji życiowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na posiadane zasoby umożliwiające wzrost zdolności do zatrudnienia. Takie ujęcie pozwala na adekwatne dobranie właściwych usług aktywnej integracji. Na drodze aktywizacji zawodowej bardzo istotna jest aktywizacja społeczna, od której uczestnicy rozpoczynają swoją drogę w projekcie. W ramach projektu uczestnicy objęci są szkoleniami i treningami podnoszącymi kompetencje i umiejętności społeczne a w konsekwencji zwiększają swoją zdolność do zatrudnienia. Nabyte umiejętności ułatwiają im nie tylko znalezienie pracy, ale także jej utrzymanie. Usługi o charakterze zawodowym będą realizowane poprzez różnorodne dopasowane do potrzeb uczestników kursy zawodowe, podnoszące lub zmieniające kwalifikacje. Istotnym elementem aktywizacji zawodowej będą staże zawodowe, będące niezwykle skutecznym narzędziem aktywizującym uczestnika przed wejściem na otwarty rynek pracy. Realizacja usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej przyczynia się do wzrostu zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.

 

DP

Projekty w realizacji

senior dla seniora

Zakończony projekt

 

 

Jesteśmy w portalu

 

Instytut wspiera 1%