INSTYTUT WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO
ul. Kościuszki 44/4
40-048 KATOWICE
tel./fax (032) 253 80 21
tel. (032) 253 76 93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.partnerstwo.org.pl

NIP: 954-23-67-434
REGON: 277500713
KRS: 0000003153

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, która specjalizuje się w realizacji usług z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju zatrudnienia, promowanie społecznej aktywności oraz partycypacji społecznej, tworzenie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego oraz budowanie otwartego na zmiany społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie od początku działalności realizuje zadania z zakresu integracji społecznej i zawodowej przy użyciu innowacyjnych metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie i społecznościami lokalnymi (Kluby Integracji Społecznej, metodologia Wsparcia Koleżeńskiego, Outplacement Środowiskowy, Model Partnerstwa Lokalnego, Ekonomia Społeczna, Coachng). Posiadamy doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi zdobyte podczas realizacji projektów oraz programów z zakresu szeroko rozumianej aktywnej polityki społecznej. Na gruncie regionalnym współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie realizacji projektów i przedsięwzięć skierowanych do osób podlegających marginalizacji społecznej.
Specjalizujemy się w pomocy grupom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne. Trzon naszej kadry stanowią: psychologowie, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni posiadający wieloletnie doświadczenie w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz odpowiednie przygotowanie akademickie. Zespół Instytutu tworzą osoby pracujące metodą projektową, korzystające z aktywnych, warsztatowych narzędzi edukacyjnych oraz stosujących indywidualne podejście do beneficjentów.
Współpracujemy z Ośrodkami akademickimi m.in. Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach czy Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Prowadziliśmy badania dotyczące partnerstw lokalnych w obszarze integracji społecznej. Realizowaliśmy projekty i programy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Prowadzimy działania o zasięgu krajowymi i międzynarodowym. Instytut realizował wizyty studyjne z Norwegami –VOX Education Institute oraz z kilkukrotnie z Rosją –Karelian Resource Centre of NGO. Celem tych wizyt była wzajemna wymiana doświadczeń w obszarze edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%