Eksperci IWiPL gotowi są wspomóc, jednostki pomocy społecznej, gminę, powiat, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w procesie utworzenia spółdzielni socjalnej. Proponując metodologię i niezbędne zasoby do jej utworzenia. Oferujemy pomoc od momentu powstania zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez kolejne etapy jej powstawania aż do funkcjonowania spółdzielni na rynku. Nasi eksperci mają doświadczenie i sukcesy w tworzeniu spółdzielni socjalnych.


Oferujemy również szkolenia dla kadr; jednostek pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnych.

 

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%