Dokument ten w postaci Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest ważnym opracowaniem umożliwiającym stworzenie warunków dla rozwoju społeczności lokalnej. Rozwój ten winien być powiązany ze wzmocnieniem kapitału społecznego oraz respektowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Proces tworzenia strategii w myśl dyrektyw krajowych i unijnych winien być przeprowadzony w sposób partycypacyjny. Eksperci IWiPL gotowi są wspomóc gminę, powiat w procesie aktualizacji strategii proponując metodologię i niezbędne zasoby do jej sporządzenia. Oferujemy także konsultacje dla kadr Ośrodka oraz doradztwo w przypadku samodzielnego opracowania dokumentu przez pracowników jednostek pomocy społecznej.

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%