IWiPL specjalizuje się w budowaniu współpracy międzysektorowej oraz partnerskich relacji pomiędzy podmiotami działającymi w sferze społecznej. Mechanizmy współpracy są szczególnie cenne na gruncie lokalnej polityki społecznej i są przejawem nowoczesnego zarządzania publicznego.


Proponujemy zatem współpracę w:

  • budowaniu partnerstwa lokalnego podmiotów społecznych (samorządu terytorialnego, pomocy społecznej i NGO);
  • przeprowadzeniu procesu aktualizacji lub sformułowania strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  • wzrostu zaangażowania mieszańców w działania na rzecz społeczności lokalnej (partycypacja społeczna, wzrost potencjału organizacji pozarządowych, animacja społeczna);
  • realizacji projektów społecznych zarówno jako lider jak i partner projektu;
  • organizowanie wizyt studyjnych oraz zapoznawanie się z dobrymi praktykami;
  • analizy i badania w zakresie identyfikowania problemów społecznych oraz społecznej akceptacji rozwiązań zaproponowanych przez samorząd.

Projekty w realizacji

miejski osrodek rozwoju spolecznego

damy rade klub integracji spolecznej

Zakończony projekt

 MOPS Włącz się

senior dla seniora

AAS

AAS

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani

Instytut wspiera 1%