Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Partnerzy


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 

NIE MA DARMOWYCH OBIADKÓW - wartościowe działania najczęściej pociągają za sobą wydatki

Jeśli tu jesteś, to pewnie spotkałeś się z naszą działalnością i wiesz już, że robimy wiele fajnych, dobrych pożytecznych rzeczy; często dla osób, które nie zawsze stać na ponoszenie kosztów uczestnictwa w takich działaniach.

Niestety, jak mówi stare powiedzenie nie ma „darmowych obiadków”. Za każdym działaniem stoi ktoś, kto ponosi jego koszty. Czasami jedynym kosztem jest czas, jaki osoby zaangażowane w dany projekt poświęcają na realizację działań. Praca wolontariuszy jest istotnym sposobem zapewnienia wysokiej jakości naszych działań. Ale w wielu przypadkach niestety niewystarczającym, bo na co dzień musimy ponosić też wydatki, które wyrażają się w „złotych polskich”.

Staramy się pozyskiwać fundusze z dotacji celowych od różnych instytucji, ale pokrywają one tylko część wydatków, jakie ponosimy na naszą działalność. Pozostała niemała część pochodzi z darowizn od ludzi zaprzyjaźnionych z Instytutem.

Każda nawet niewielka darowizna jest dla nas cenna. Czy zechcesz dołączyć do nich i wesprzeć nas finansowo?
Jeśli odpowiedź brzmi „TAK”, pieniądze możesz wpłacić na konto:

 

34 1750 0012 0000 0000 1070 3344.

 

Wpierając naszą działalność finansowo koniecznie należy zaznaczyć w tytule przelewu „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE”.
Możesz nas też poinformować, na jaki konkretnie cel ma być przeznaczona Twoja darowizna. Staramy się, by każdorazowo uwzględnić życzenie darczyńców, co do konkretnego celu, na jaki ma być przeznaczona każda konkretna wpłata.

 

Wspierając nas możesz zmniejszyć swoje podatki

Przekazanie darowizny organizacji pozarządowej, realizującej cele społeczne (np. Instytutowi Współpracy i Partnerstwa Lokalnego) jest uprawnia do odliczenia kwoty darowizny od dochodu.

 

Kto i na jakich zasadach może dokonać odliczenia?

Darowiznę organizacji prowadzącej działalność społeczną może przekazać zarówno osoba fizyczna (objęta podatkiem PIT), jak również osoba prawna (objęta podatkiem CIT). W ciągu roku można przekazać dowolną liczbę darowizn, jednak obniżenie podstawy opodatkowania jest ograniczone limitem wysokości darowizny.
Limit ten jest innych dla podatników płacących PIT i CIT. Dla podatników podatku CIT jest to 10% dochodu, natomiast dla osób rozliczających się podatkiem PIT limit ten wynosi do 6% dochodu. Mówią o tym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9.

Tak więc przykładowo przy dochodzie rocznym w wysokości 30.000 zł limit ten wyniesie odpowiednio 3.000 zł (CIT) lub 1.800 zł (PIT). Zatem nawet w przypadku darowania kwoty wyższej niż 3.000 zł lub 1.800 zł możliwe będzie obniżenie dochodu maksymalnie do odpowiednio 27.000 zł lub 28.200 zł.

Aby skorzystać z możliwości odliczenia darowizny od dochodu należy pamiętać iż obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz że całość darowizny musi zostać przekazana na cel określony w art. 4 tejże ustawy. Oczywiście wpłaty na cele statutowe Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego spełniają powyższe kryteria i można je bez obaw odliczyć od dochodu.

Przekazując darowiznę należy pamiętać o odpowiednim jej udokumentowaniu na wypadek kontroli organów skarbowych. Dowodem przekazania darowizny pieniężnej jest dowód wpłaty na rachunek bankowy stowarzyszenia (wystarczające jest np. potwierdzenie przelewu wygenerowane z systemu bankowości elektronicznej). Zasadniczo brak jest możliwości odliczenia darowizny, jeżeli została ona przekazana w formie gotówki. W przypadku darowizn innych niż pieniężne, konieczny jest dokument określający wartość daru oraz oświadczenie obdarowanego o jego przyjęciu przy czym (o ile szczególne przepisy nie stanowią inaczej) nie musi mieć ono formy aktu notarialnego. Wynika to z art. 890 § 1 k.c., który stanowi, że umowa darowizny zawarta bez formy aktu notarialnego staje się ważna z momentem spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Jeżeli zdecydujesz się przekazać darowiznę i skorzystać z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania musisz pamiętać, aby wszystkie kwoty wykazać w zeznaniu podatkowym. Poza kwotą darowizny konieczne jest również podanie kwoty odliczenia oraz danych umożliwiających identyfikację obdarowanego (nazwę, adres, NIP) Dane te należy umieścić na formularzu PIT-O (osoby fizyczne) lub CIT-8/O i CIT-D (osoby prawne).
PROSIMY O WSPIERANIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI! Jeśli potrzebujesz więcej informacji nie wahaj się skontaktować z zarządem Instytutu.
DZIĘKUJEMY! To jest też dobre miejsce, żeby podziękować tym wszystkim, którzy przez wszystkie lata istnienia Instytutu wspierali nas swoimi darowiznami. Bez Waszej hojności nie byłoby wielu naszych działań. Wspierajcie nas nadal i zachęcajcie innych do hojności.


Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego jest partnerem serwisu FaniMani.

Dzięki temu, kupując w Internecie możesz wspierać nasze działania, nie wydając dodatkowo ani grosza. Na filmie poniżej zaprezentowano jak to działa.

 

 


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Projekty w realizacji


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

miejski osrodek rozwoju spolecznego


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

damy rade klub integracji spolecznej


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Zakończony projekt


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

 MOPS Włącz się


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

senior dla seniora


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

AAS


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Jesteśmy w portalu

Odwiedź nas w fanimani


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/naturesvoice/ftp/iwipl/www/templates/iwipl16/html/modules.php on line 39

Instytut wspiera 1%